EPDK, doğalgaz piyasasında serbest tüketici sınırını belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), gelecek yıl için doğalgaz piyasasında serbest tüketici olma sınırının, 2015 için belirlenen 75 bin metreküp seviyesinde devam etmesi kararlaştırıldı.

EPDK’nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, konut tüketicileri hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsünde sayılacak. Konut tüketicileri için serbest tüketici olma sınırı 75 bin metreküp olacak ve serbest tüketici için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacak. Böylece, 2024 için doğalgaz piyasasında serbest tüketici olma sınırı, 2015 ile aynı düzeyde devam edecek.

Kurul kararı, 1 Ocak 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek.

BOTAŞ iletim şebekesi işleyiş düzenlemeleri

Öte yandan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) iletim şebekesi işleyiş düzenlemelerine (ŞİD) ilişkin esaslarda bazı değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, ŞİD’in ilgili kısmında yer alan “Gaz Yılı öncesinde sisteme giriş için kapasite rezervasyon talebinde bulunacaklar, bu taleplerini 15 Kasım (dahil) – 30 Kasım (dahil) arasında taşıyıcıya sunacak olur, bu başvurular sonucunda yeni Gaz Yılı dönemini kapsamak üzere 1 yıl üreli STS imzalanır…” hükmündeki “30 Kasım (dahil)” tarihinin 2024 gaz yılı başvurularına mahsus 8 Aralık (dahil) olarak uygulanmasına karar verildi.

ŞİD’in aynı kısmında yer alan ..”Başvurunun tümüyle olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda, başvuru sahibi STS (Standart Taşıma Sözleşmesi) imzalamak üzere davet edilir. Başvuru sahibi, bu davetin kendisine bildirimini müteakip 7 gün içinde STS’yi imzalamakla hükümlüdür…” hükmündeki 7 gün ifadesi 2024 gaz yılı başvurularına mahsus 4 gün olarak uygulanacak.

Öte yandan, ŞİD’te ilgili kısımda yer alan “… Yeni Gaz Yılı için Taşıtanlar ile Taşıyıcı arasında STS’lerin imzalanarak kapasite tescil belgelerinin taşıtanlara verilmesini müteakip Taşıyıcı EBT’de (elektronik bülten tablosu), yeni gaz yılı için rezerve edilen kapasiteler ile atıl kapasiteleri en geç 15 Aralık günü olmak üzere yayımlanır. 15 Aralık tarihinden sonra Atıl Kapasiteler için yapılacak bir yıldan az süreli rezervasyon talepleri için aşağıdaki Bölüm H’de detaylanan hususlar geçerli olacaktır…” hükmünde yer alan 15 Aralık ifadesi 2024 gaz yılı başvurularına mahsus “19 Aralık” olarak uygulanmasına karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir